fbpx Nelly Maria Daszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Nelly Maria Daszkiewicz

Nelly Maria Daszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

doktor

Nelly Maria Daszkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we  współczesnej gospodarce

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bogdan Piasecki, dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 434.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: