fbpx Zofia Maria Dołęga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zofia Maria Dołęga

Zofia Maria Dołęga

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2004 roku

doktor

Zofia Maria Dołęga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, prof. dr hab. Roman Ossowski, dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Dyplom nr 444.


Gdańsk, 10 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: