fbpx Jowita Maria Kęcińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jowita Maria Kęcińska

Jowita Maria Kęcińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2004 roku

doktor

Jowita Maria Kęcińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772 - 1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: geografia życia literackiego

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 449.


Gdańsk, 05 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: