fbpx Ewa Danuta Kubiak-Szymborska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Danuta Kubiak-Szymborska

Ewa Danuta Kubiak-Szymborska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

doktor

Ewa Danuta Kubiak-Szymborska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Podmiotowość młodzieży akademickiej. Studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 441.


Gdańsk, 07 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: