fbpx Gabriela Maria Majewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gabriela Maria Majewska

Gabriela Maria Majewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

doktor

Gabriela Maria Majewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Szwecja. Kraj - ludzie - rządy w polskiej opinii II połowy XVIII wieku

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XVI-XVIII wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Bogucka, prof. dr hab. Andrzej Groth, dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. UMK

Dyplom nr 445.


Gdańsk, 21 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: