fbpx Beata Możejko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Możejko

Beata Możejko

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2004 roku

doktor

Beata Możejko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468 - 1516)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr Marian Biskup, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Dyplom nr 443.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: