fbpx Kazimierz Rędziński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kazimierz Rędziński

Kazimierz Rędziński

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2004 roku

doktor

Kazimierz Rędziński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia wychowania

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, prof. dr hab. Andrzej Meissner, prof. dr hab. Lech Mokrzecki

Dyplom nr 432.


Gdańsk, 05 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: