fbpx Zenona Rondomańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zenona Rondomańska

Zenona Rondomańska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2004 roku

doktor

Zenona Rondomańska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795 - 1939

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Jasiński, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Irena Poniatowska

Dyplom nr 442.


Gdańsk, 07 stycznia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: