fbpx Krzysztof Skóra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Skóra

Krzysztof Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2004 roku

doktor

Krzysztof Skóra

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zagrożenia naturalnej różnorodności gatunkowej nektonu Zatoki Gdańskiej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Bartel, prof. dr hab. Juliusz Cezary Chojnacki, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 435.


Gdańsk, 15 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: