fbpx Maciej Rafał Widawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Rafał Widawski

Maciej Rafał Widawski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2004 roku

doktor

Maciej Rafał Widawski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

The Anatomy of American SLANG Linguistic Investigations Based on Citational Evidence

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

Dyplom nr 437.


Gdańsk, 30 listopada 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: