fbpx Mariola Barbara Wierzbicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariola Barbara Wierzbicka

Mariola Barbara Wierzbicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2004 roku

doktor

Mariola Barbara Wierzbicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zeitbeziehungen in den temporalen Satzgefügen erörtert an den Gegebenheiten der Consecutio temporum im Deutschen und im Polnischen

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo niemieckie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Rytel-Kuc, prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 448.


Gdańsk, 05 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 roku, 16:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: