fbpx Marion Brandt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marion Brandt

Marion Brandt

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2005 roku

doktor

Marion Brandt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Für eure und unsere Freiheit? Der Polnische Oktober nd die Solidarność - Revolution in der Wahrnehmung von Schrifstellern aus der DDR

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Sauerland, prof. dr hab. Marek Zybura, dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Dyplom nr 473.


Gdańsk, 08 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: