fbpx Hanna Wanda Brycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hanna Wanda Brycz

Hanna Wanda Brycz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2005 roku

doktor

Hanna Wanda Brycz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia społeczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Jarymowicz, prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, dr hab. Andrzej Szmajke, prof. UWr

Dyplom nr 457.


Gdańsk, 03 października 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: