fbpx Halina Czubasiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Halina Czubasiewicz

Halina Czubasiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

doktor

Halina Czubasiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 462.


Gdańsk, 07 października 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: