fbpx Ewa Elżbieta Graczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Elżbieta Graczyk

Ewa Elżbieta Graczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 września 2005 roku

doktor

Ewa Elżbieta Graczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przed wybuchem wstrzasnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr German Ritz, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Dyplom nr 472.


Gdańsk, 08 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 8:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: