Ewa Elżbieta Graczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Elżbieta Graczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 września 2005 roku

doktor

Ewa Elżbieta Graczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przed wybuchem wstrzasnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr German Ritz, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Dyplom nr 472.


Gdańsk, 08 marca 2006 r.