fbpx Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska

Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

doktor W

Alentyna Jakimiuk-Sawczyńska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Liryka Konstantego Fofanowa na  tle nurtu sztuki czystej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Orłowski, prof. dr hab. Krzysztof Cieślik, dr hab. Elżbieta Biernat, prof. UG

Dyplom nr 471.


Gdańsk, 15 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: