fbpx Maria Elżbieta Jastrzębska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Elżbieta Jastrzębska

Maria Elżbieta Jastrzębska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2005 roku

doktor

Maria Elżbieta Jastrzębska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Dyplom nr 469.


Gdańsk, 16 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 roku, 16:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: