fbpx Piotr Marcin Mucha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Marcin Mucha

Piotr Marcin Mucha

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2005 roku

doktor

Piotr Marcin Mucha

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wykorzystanie syntetycznych polipeptydów jako układ modelowych w badaniach oddziaływań RNA-białko

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Walenty Adamiak, prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 459.


Gdańsk, 17 listopada 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 roku, 16:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: