fbpx Stanisław Józef Ołdziej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stanisław Józef Ołdziej

Stanisław Józef Ołdziej

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 maja 2005 roku

doktor

Stanisław Józef Ołdziej

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Parametryzacja pól siłowych przeznaczonych do badania funkcji i przewidywania struktury przestrzennej protein

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, prof. dr hab. Andrzej Koliński, prof. dr.hab. Bogdan Lesyng

Dyplom nr 463.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 13:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: