fbpx Ewa Rogowska-Cybulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Rogowska-Cybulska

Ewa Rogowska-Cybulska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 2005 roku

doktor

Ewa Rogowska-Cybulska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Grażyna Habrajska prof. UŁ, prof. dr hab. Halina Pelc, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Dyplom nr 466.


Gdańsk, 05 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: