fbpx Sławomir Zygmunt Rzepczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Zygmunt Rzepczyński

Sławomir Zygmunt Rzepczyński

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2005 roku

doktor

Sławomir Zygmunt Rzepczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, dr hab. Anna Kubale, prof. UG

Dyplom nr 464.


Gdańsk, 05 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: