fbpx Piotr Krzysztof Stepnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Krzysztof Stepnowski

Piotr Krzysztof Stepnowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2005 roku

doktor

Piotr Krzysztof Stepnowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ciecze jonowe w środowisku: analiza, toksyczność oraz rozprzestrzenianie się

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii, specjalność: chemia analityczna, chemia środowiskowa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Roman Kaliszan

Dyplom nr 470.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: