fbpx Bożena Maria Szczepińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bożena Maria Szczepińska

Bożena Maria Szczepińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2005 roku

doktor

Bożena Maria Szczepińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o prezkładach i przekładaniu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, dr hab. Stanisław Koziara, prof. AP w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Treder

Dyplom nr 460.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: