fbpx Barbara Gierusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Gierusz

Barbara Gierusz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2006 roku

doktor

Barbara Gierusz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, prof. dr hab. Jan Turyna, prof. dr hab. Sławomir Sojak, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 480.


Gdańsk, 25 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: