fbpx Sławomir Leśniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Leśniak

Sławomir Leśniak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2006 roku

doktor nauk humanistycznych

Sławomir Leśniak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Thomas Mann, Max Rychner, Hugo von Hofmannstahl und Rudolf Kassner. Einer Typologie essayistischer Formen

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Norbert Honsza, prof. dr hab. Jan Papiór, prof. dr hab. Krzysztof Benedykt Lipiński

Dyplom nr 479.


Gdańsk, 05 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: