fbpx Jacek Leszek Tebinka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Leszek Tebinka

Jacek Leszek Tebinka

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2006 roku

Jacek Leszek Tebinka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956 - 1970

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. SGH, dr hab. Mieczysław Nurek, prof. UG, prof. dr hab. Wojciech Rojek, dr hab. Jakub Tyszkiewicz

Dyplom nr 482.


Gdańsk, 06 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: