fbpx Joanna Berdys-Kochańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Berdys-Kochańska

Joanna Berdys-Kochańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 listopada 2006 roku

Joanna Berdys-Kochańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm powstania uszkodzeń DNA wywoływanych przez niskoenergetyczne elektrony”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 2731.


Gdańsk, 04 grudnia 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: