fbpx Aleksandra Czechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Czechowska

Aleksandra Czechowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2006 roku

Aleksandra Czechowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zastosowań systemów elektronicznej wymiany danych w organizacjach gospodarczych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Małachowski, dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG

Dyplom nr 2743.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: