fbpx Monika Bąk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Bąk

Monika Bąk

z dnia 23 stycznia 2007 roku

doktor

Monika Bąk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kleer, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 488.


Gdańsk, 22 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 września 2014 roku, 15:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: