fbpx Małgorzata Zdzisława Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2006 roku

doktor

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Od gospodarstwa do  stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz  bezpieczeństwem produktu zywnościowego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, prof. dr hab. Stefan Ziajka, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 476.


Gdańsk, 02 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: