fbpx Mariusz Remigiusz Sapota | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Remigiusz Sapota

Mariusz Remigiusz Sapota

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 2006 roku

doktor

Mariusz Remigiusz Sapota

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Biologia i ekologia babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas 1811) gatunku inwazyjnego w Zatoce Gdańskiej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii, specjalność: oceanografia biologiczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Tomasz Franciszek Heese, prof. dr hab. Marcin Józef Pliński, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Andrzej Jan Witkowski

Dyplom nr 484.


Gdańsk, 19 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: