fbpx Joanna Makowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Makowska

Joanna Makowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2007 roku

Joanna Makowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania teoretyczne nad konformacjami modelowych peptydów opartych o sekwencję polialaniny z uwzględnieniem wpływu pH i rodzaju rozpuszczalnika: weryfikacja hipotezy poliproliny II”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, dr hab. Ewa D. Raczyńska, prof. SGGW

Dyplom nr 2767.


Gdańsk, 22 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: