fbpx Elżbieta Gorloff | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Gorloff | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Gorloff

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2007 roku

Elżbieta Gorloff

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szkolnictwo w Lęborku w latach 1945 - 1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Mokrzecki, dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ

Dyplom nr 2769.


Gdańsk, 02 lutego 2007 r.