fbpx Artur Paweł Poliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Paweł Poliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Paweł Poliński

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2007 roku

Artur Paweł Poliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody różnicowe dla równań parabolicznych z silną zależnością funkcyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, prof. dr hab. Marian Malec

Dyplom nr 2772.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.