fbpx Agnieszka Sałek-Imińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Sałek-Imińska

Agnieszka Sałek-Imińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2006 roku

Agnieszka Sałek-Imińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena efektywności systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Piocha

Recenzenci: prof. dr hab. Bazyli Poskrobko, dr hab. Jan Leśniak, prof. UG

Dyplom nr 2742.


Gdańsk, 01 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: