fbpx Sobiesław Szybkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sobiesław Szybkowski

Sobiesław Szybkowski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2007 roku

Sobiesław Szybkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370-1501).

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Antoni Gąsiorowski, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Błażej Śliwiński, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Dyplom nr 490.


Gdańsk, 26 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: