fbpx Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski

Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2007 roku

Kazimierz Bolesław Kossak-Główczewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Problem regionalizmu w edukacji jako dyskurs współczesności.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr hab. Brunon Synak, prof. dr hab. Wiesław Theiss

Dyplom nr 489.


Gdańsk, 28 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: