fbpx Astrid Liliana Męczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Astrid Liliana Męczkowska

Astrid Liliana Męczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 marca 2007 roku

Astrid Liliana Męczkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Podmiot i pedagogika: od  oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Leszek Koczanowicz, prof. DSWETWP we Wrocławiu

Dyplom nr 492.


Gdańsk, 28 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: