Astrid Liliana Męczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Astrid Liliana Męczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 marca 2007 roku

Astrid Liliana Męczkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Podmiot i pedagogika: od  oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Leszek Koczanowicz, prof. DSWETWP we Wrocławiu

Dyplom nr 492.


Gdańsk, 28 marca 2007 r.