fbpx Waldemar Surosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Waldemar Surosz

Waldemar Surosz

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2010 roku

Waldemar Surosz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wieloaspektowa analiza taksonomiczna bałtyckiej populacji Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Bornet et Flahault

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Lubomira Burchardt, prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Konrad Wołowski

Dyplom nr 587.


Gdańsk, 01 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 9:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: