fbpx Katarzyna Markiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Markiewicz

Katarzyna Markiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2010 roku

Katarzyna Markiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia kliniczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, prof. dr hab. Maria Kielar -Turska, prof. dr hab. Maria Pąchalska, prof. dr hab. Ewa Pisula

Dyplom nr 585.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: