fbpx Maria Szczepska-Pustkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Szczepska-Pustkowska

Maria Szczepska-Pustkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2012 roku

Maria Szczepska-Pustkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

W stronę dziecięcego filozofowania i dziecięcej filozofii życia

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika ogólna, wczesna edukacja

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. APS, dr hab. Barbara Smolinska-Theiss, prof. UJ, dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. DSW, dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Dyplom nr 678.


Gdańsk, 28 września 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: