fbpx Bogdan Ekstowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bogdan Ekstowicz

Bogdan Ekstowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

Bogdan Ekstowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce na  tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Malinowski

Recenzenci: dr hab. Ewa Polak, prof. UG, dr hab. Tadeusz Godlewski, prof. UKW

Dyplom nr 2790.


Gdańsk, 15 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: