fbpx Hanna Dorota Muńko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hanna Dorota Muńko

Hanna Dorota Muńko

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Hanna Dorota Muńko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optimal Teaching to Students of English with Sensoric Disabilities and/or with a Light Intellectual Deficit in General and Special Educational Institutions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kardela, dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Dyplom nr 2792.


Gdańsk, 22 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: