fbpx Lucyna Preuss-Kuchta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Preuss-Kuchta

Lucyna Preuss-Kuchta

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2007 roku

Lucyna Preuss-Kuchta

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przyzwolenie uczniów na działania selekcyjne w procesie kształcenia

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki, prof. dr hab. Stefan Mieszalski, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, dr hab. Bogusława Gołębniak, prof. DSWE TWP we Wrocławiu

Dyplom nr 498.


Gdańsk, 28 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 13:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: