Lucyna Preuss-Kuchta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Preuss-Kuchta

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

Lucyna Preuss-Kuchta

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przyzwolenie uczniów na działania selekcyjne w procesie kształcenia”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki, prof. dr hab. Stefan Mieszalski, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, dr hab. Bogusława Gołębniak, prof. DSWE TWP we Wrocławiu

Dyplom nr 498.


Gdańsk, 28 maja 2007 r.