fbpx Kwiryna Ludmiła Ziemba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kwiryna Ludmiła Ziemba

Kwiryna Ludmiła Ziemba

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2007 roku

Kwiryna Ludmiła Ziemba

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Zofia Piwińska-Tarn, prof. dr hab. Józef Bachórz, dr hab. Jacek Brzozowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Zofia Trojanowicz

Dyplom nr 499.


Gdańsk, 06 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: