fbpx Rajmund Kaźmierkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rajmund Kaźmierkiewicz

Rajmund Kaźmierkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 maja 2007 roku

Rajmund Kaźmierkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Modelowanie molekularne struktury białek i kompleksów białek z bioligandami.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, prof. dr hab. Henryk Kozłowski, prof. dr hab. Bogdan Lesyng, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 500.


Gdańsk, 15 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: