fbpx Marek Gabriel Marszałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Gabriel Marszałek

Marek Gabriel Marszałek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 maja 2007 roku

Marek Gabriel Marszałek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słownictwo wydawnictw książkowych drukowanych na  radzieckiej Litwie. Opis dyferencjalny

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Henryk Fontański, prof. dr hab. Wojciech Michał Chlebda, prof. dr hab. Czesław Łapicz, dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak, prof. UG

Dyplom nr 501.


Gdańsk, 25 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: