fbpx Artur Świeczkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Artur Świeczkowski

Artur Świeczkowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2007 roku

Artur Świeczkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polichlorowane dibenzotiofeny (PCDTs) - właściwości termodynamiczne, fizykochemiczne, selekcja reprezentatywnych kongenerów oraz  prognozowanie losu i wpływu tych związków w środowisku przyrodniczym w oparciu o modelowanie komputerowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: dr hab. Janusz Rak, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 2809.


Gdańsk, 27 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: