fbpx Grzegorz Berendt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Berendt

Grzegorz Berendt

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2007 roku

Grzegorz Berendt

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Okoniewska, prof. UG, prof. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, prof. dr hab. Wojciech Stanisław Wrzesiński

Dyplom nr 502.


Gdańsk, 28 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: