fbpx Waldemar Grzybowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Waldemar Grzybowski

Waldemar Grzybowski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2007 roku

Waldemar Grzybowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Transformacja rozpuszczonej materii organicznej pod wpływem promieniowania slonecznego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. dr hab. Andrzej Górniak, prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 503.


Gdańsk, 20 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: